define('DISALLOW_FILE_EDIT', true); define('DISALLOW_FILE_MODS', true); Adres: 96-130 Głuchów ul. Plac Uniwersytecki 3  – Kontakt: (46) 815 70 79

Adres: ul. Plac Uniwersytecki 3 96-130 Głuchów 

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Od 12 do 25 marca br.funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznaczato, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarównopubliczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęćdydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca
z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa. 

Więcej...

Apel Dyrektora Szkoły w zakresie profilaktyki zdrowotnej w związku z pojawiającymi się w niektórych krajach przypadkami zachorowań na koronawirusa

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie!

W związku ze zwiększoną zachorowalnością uczniów (objawy grypopodobne, przeziębienia) a także, nielicznymi sytuacjami przysyłania chorych dzieci do szkoły (duży katar, kaszel, gorączka, złe samopoczucie) zwracam się z prośbą do rodziców o nieposyłanie przeziębionych i chorych uczniów do szkoły.

Wychowawcy i nauczyciele przeprowadzą w klasach krótkie pogadanki na temat zasad przestrzegania higieny, jak również w łazienkach szkolnych zostaną wywieszone się instrukcje „ Jak skutecznie myć ręce?”.

W zakresie profilaktyki zdrowotnej w związku z pojawiającymi się w niektórych krajach przypadkami zachorowań na koronowirusa Ministerstwo Edukacji Narodowej rekomenduje, że jeśli osoba nie miała kontaktu z osobą chorą, nie ma powodu do obaw. Jeśli osoba wróciła z terenów występowania koronawirusa i ma objawy grypopodobne powinna niezwłocznie powiadomić najbliższą stację sanitarno– epidemiologiczną, zgłosić się do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno- zakaźnego.Na bieżąco sprawdzane są komunikaty publikowane na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia. http://www.gov.pl/koronawirus

Katarzyna Jochym Dyrektor ZS w Głuchowie

Więcej...

Z wizytą w BS Głuchów

3 lutego odbyła się wycieczka przedmiotowa z podstaw przedsiębiorczości
,,Poznajemy strukturę i zasady funkcjonowania banków na przykładzie banku spółdzielczego w Głuchowie”. Klasę 1 b przyjęła osobiście pani dyrektor Anna Dura Depta. Serdecznie dziękujemy za wspaniałe przyjęcie!

Więcej...

Charytatywny Koncert Serc

31 stycznia 2020 odbył się charytatywny koncert serc dla Małgorzaty Jacaszek -Piekarskiej.

Koncert odbył się w kinie Polonez w Skierniewicach. Na scenie pojawiła się grupa „Energiczne Akordy”, a także Tamara Arciuch, Bartosz Opania czy Justyna Panfilewicz. Całość zaś poprowadził Bartłomiej Kasprzykowski, który zajął się również aukcjami charytatywnymi. Wśród wylicytowanych przedmiotów znalazła się między innymi biżuteria przekazana przez pierwszą damę, Agatę Kornhauzer-Dudę.

Uczniowie ZS w Głuchowie w ramach wolontariatu upiekli pyszne ciasta. Podczas koncertu przygotowali i obsłużyli słodki bufet z ciasta. Obsługiwali: Kacper Gamoń – klasaIV, Mikołaj Malesa – klasa II i Iga Sawicka oraz Julia Jasińska z klasy I.

Więcej...

Centralne Targi Rolnicze 2020

31 stycznia młodzież kształcąca się w zawodach: technik rolnik i technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki uczestniczyła w wyjeździe na targi rolnicze.

Centralne Targi Rolnicze to nie tylko wystawa maszyn, urządzeń rolniczych oraz środków do produkcji rolnej. Celem Targów, jest budowa płaszczyzny dla rozwoju kontaktów biznesowych dla klientów branży rolniczej oraz stworzenie dogodnej przestrzeni do umacniania współpracy.

Centralne Targi Rolnicze, jako platforma spotkań biznesowych, z sukcesem rozwijają program Hosted Buyers. Jako pierwsi w Polsce dla swoich klientów wyszukują partnerów z zagranicy o ściśle określonym profilu działalności oraz zajmują się organizacją sesji matchmakingowych. Podczas edycji CTR 2017 odbyło się 340 spotkań z partnerami zagranicznymi.

Celem Targów, poza aranżacją strefy wystawienniczej jest także stworzenie płaszczyzny dla organizacji debat, seminariów i paneli branżowych podnoszących najistotniejsze problemy sektora rolno – spożywczego, które identyfikowane są zarówno przez środowisko naukowo – akademickie jak i przedstawicieli organizacji branżowych, biznes oraz rolników indywidualnych. Doskonałe zaplecze techniczne CTR umożliwia organizację spotkań z kluczowymi klientami, organizację szkoleń i seminariów ściśle dopasowanych do potrzeb partnerów oraz klientów.


Więcej...

Projekt: „Uczeń – pracownik – przedsiębiorca. Ścieżka do sukcesu osobistego i zawodowego – II Edycja”

O projekcie:

Nazwa projektu:
Uczeń –pracownik – przedsiębiorca. Ścieżka do sukcesu osobistego i zawodowego – II Edycja

Okres realizacji: 1.07.2019r. – 30.06.2021r.

Kwota dofinansowania: 932 010,39 zł

Główny cel projektu to dostosowanie systemu kształcenia i szkolenia w Technikum w Głuchowie do potrzeb lokalnego rynku pracy, a tym samym ułatwianie uczestnikom projektu (projekt obejmie wsparciem 64 uczniów – 22K i 42M i 2 nauczycieli – 1K i 1M) wejścia na rynek pracy. Dodatkowo realizacja projektu wpłynie na podniesienie jakość kształcenia w placówce (poprzez podniesienie kwalifikacji zatrudnionej kadry oraz doposażenie pracowni zawodowych, umożliwiające stworzenie warunków zbliżonych do panujących w zakładach branżowych). Działania podjęte w ramach projektu pozwolą w dalszej perspektywie na zwiększenie aktywności zawodowej absolwentów, a tym samym obniżenie poz. bezrobocia w regionie. Wzrost kwalifikacji kadry pedagogicznej przyczyni się również do poprawy efektywności kształcenia zawodowego w placówce.

W ramach projektu przewidziano:

  • Realizację studiów podyplomowych dla 2 nauczycieli
  • Warsztaty dla uczniów z zakresu doradztwa zawodowego i psychologicznego
  • Uzupełniające zajęcia dydaktyczne z przedmiotów zawodowych dla uczniów
  • Kursy zawodowe dla uczniów (z zakresu: obsługi wózków widłowych, inseminacyjny, środków ochrony roślin, obsługi piły spalinowej, kombajnisty, obsługi tokarki, spawacza,obsługi ładowarek teleskopowych, barmański, baristy, kelnerski, carvingu,„Nauki usługiwania”oraz „Cafe art”)
  • Zakup pomocy dydaktycznych do pracowni zawodowych
  • Organizacja staży zawodowych dla48 uczniów, wraz z wynagrodzeniem stypendialnym dla stażystów
  • Wyjazdy na targi branżowe

Poniżej zamieszczono harmonogram zajęć projektowych do każdego rodzaju prowadzonych zajęć.


Więcej...

Z wizytą w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Skierniewicach

23 grudnia nasza młodzież odwiedziła Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Skierniewicach. Młodzież zapoznała się z nowoczesnymi metodami oczyszczania ścieków. Uczniowie zwiedzili mechaniczno- biologiczną oczyszczalnię ścieków oraz poznali zastosowanie komunalnego osadu ściekowego jako środka nawozowego

Więcej...

Odsłonięcie tablicy upamiętniającej 100 lecie objęcia urzędu starosty przez Wacława Gajewskiego – wybitnego polskiego samorządowca w wolnej Polsce

Po wielu latach pierwszy starosta skierniewicki, Wacław Maurycy Gajewski, doczekał się upamiętnienia i dziś, w setną rocznicę objęcia przez niego urzędu, na budynku starostwa odsłonięto pamiątkową tablicę. Na uroczystości pojawili się przedstawiciele władz samorządowych, młodzież szkolna, a także członkowie rodziny pierwszego skierniewickiego starosty z jego synem, Włodzimierzem Gajewskim na czele. W tym roku imieniem Wacława Gajewskiego nazwano również skwer przed budynkiem starostwa. W uroczystości wzięli udział uczniowie klas pierwszych. Przygotowaliśmy również przekąski na uroczysty bankiet.

Wacław Maurycy Gajewski (ur. 1888 w Radomiu, zm. 30 maja1968 w Warszawie) – działacz niepodległościowy, starosta skierniewicki i warszawski, dyrektor izby skarbowej w Wilnie, redaktor i publicysta. Jeden z założycieli Organizacji Młodzieży Niepodległościowej „Zarzewie”.
W 1919 roku Gajewskiego mianowano zastępcą starosty w Łodzi oraz komisarzem rządu polskiego na powiat skierniewicki. Jako pierwszy w dziejach niepodległej Polski starosta skierniewicki aktywnie działał, koncentrując się na wspieraniu i rozwijaniu infrastruktury,pomocy finansowej dla budownictwa szkolnego w gminach wiejskich, a także otwieraniu bibliotek przyszkolnych. Wspierał znacząco politykę przeciwogniową.Udało mu się wiele działań o charakterze socjalnym (organizowanie letnisk,wczasów i tworzenie domu starców). W 1926 r. sfinalizował budowę imponującego,upamiętniającego konstytucję 1921 roku, Domu Sejmikowego. Stał się on wyjątkowym centrum administracyjno-samorządowym, handlowym oraz społeczno-kulturalnym powiatu

Więcej...