Adres: ul. Plac Uniwersytecki 3 96-130 Głuchów 

Odsłonięcie tablicy upamiętniającej 100 lecie objęcia urzędu starosty przez Wacława Gajewskiego – wybitnego polskiego samorządowca w wolnej Polsce

22 grudnia 2019

Po wielu latach pierwszy starosta skierniewicki, Wacław Maurycy Gajewski, doczekał się upamiętnienia i dziś, w setną rocznicę objęcia przez niego urzędu, na budynku starostwa odsłonięto pamiątkową tablicę. Na uroczystości pojawili się przedstawiciele władz samorządowych, młodzież szkolna, a także członkowie rodziny pierwszego skierniewickiego starosty z jego synem, Włodzimierzem Gajewskim na czele. W tym roku imieniem Wacława Gajewskiego nazwano również skwer przed budynkiem starostwa. W uroczystości wzięli udział uczniowie klas pierwszych. Przygotowaliśmy również przekąski na uroczysty bankiet.

Wacław Maurycy Gajewski (ur. 1888 w Radomiu, zm. 30 maja1968 w Warszawie) – działacz niepodległościowy, starosta skierniewicki i warszawski, dyrektor izby skarbowej w Wilnie, redaktor i publicysta. Jeden z założycieli Organizacji Młodzieży Niepodległościowej „Zarzewie”.
W 1919 roku Gajewskiego mianowano zastępcą starosty w Łodzi oraz komisarzem rządu polskiego na powiat skierniewicki. Jako pierwszy w dziejach niepodległej Polski starosta skierniewicki aktywnie działał, koncentrując się na wspieraniu i rozwijaniu infrastruktury,pomocy finansowej dla budownictwa szkolnego w gminach wiejskich, a także otwieraniu bibliotek przyszkolnych. Wspierał znacząco politykę przeciwogniową.Udało mu się wiele działań o charakterze socjalnym (organizowanie letnisk,wczasów i tworzenie domu starców). W 1926 r. sfinalizował budowę imponującego,upamiętniającego konstytucję 1921 roku, Domu Sejmikowego. Stał się on wyjątkowym centrum administracyjno-samorządowym, handlowym oraz społeczno-kulturalnym powiatu