Adres: ul. Plac Uniwersytecki 3 96-130 Głuchów 

Projekt: „Uczeń – pracownik – przedsiębiorca. Ścieżka do sukcesu osobistego i zawodowego – II Edycja”

O projekcie:

Nazwa projektu:
Uczeń –pracownik – przedsiębiorca. Ścieżka do sukcesu osobistego i zawodowego – II Edycja

Okres realizacji: 1.07.2019r. – 30.06.2021r.

Kwota dofinansowania: 932 010,39 zł

Główny cel projektu to dostosowanie systemu kształcenia i szkolenia w Technikum w Głuchowie do potrzeb lokalnego rynku pracy, a tym samym ułatwianie uczestnikom projektu (projekt obejmie wsparciem 64 uczniów – 22K i 42M i 2 nauczycieli – 1K i 1M) wejścia na rynek pracy. Dodatkowo realizacja projektu wpłynie na podniesienie jakość kształcenia w placówce (poprzez podniesienie kwalifikacji zatrudnionej kadry oraz doposażenie pracowni zawodowych, umożliwiające stworzenie warunków zbliżonych do panujących w zakładach branżowych). Działania podjęte w ramach projektu pozwolą w dalszej perspektywie na zwiększenie aktywności zawodowej absolwentów, a tym samym obniżenie poz. bezrobocia w regionie. Wzrost kwalifikacji kadry pedagogicznej przyczyni się również do poprawy efektywności kształcenia zawodowego w placówce.

W ramach projektu przewidziano:

  • Realizację studiów podyplomowych dla 2 nauczycieli
  • Warsztaty dla uczniów z zakresu doradztwa zawodowego i psychologicznego
  • Uzupełniające zajęcia dydaktyczne z przedmiotów zawodowych dla uczniów
  • Kursy zawodowe dla uczniów (z zakresu: obsługi wózków widłowych, inseminacyjny, środków ochrony roślin, obsługi piły spalinowej, kombajnisty, obsługi tokarki, spawacza,obsługi ładowarek teleskopowych, barmański, baristy, kelnerski, carvingu,„Nauki usługiwania”oraz „Cafe art”)
  • Zakup pomocy dydaktycznych do pracowni zawodowych
  • Organizacja staży zawodowych dla48 uczniów, wraz z wynagrodzeniem stypendialnym dla stażystów
  • Wyjazdy na targi branżowe

Poniżej zamieszczono harmonogram zajęć projektowych do każdego rodzaju prowadzonych zajęć.