Adres: ul. Plac Uniwersytecki 3 96-130 Głuchów 

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

11 marca 2020

Od 12 do 25 marca br.funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznaczato, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarównopubliczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęćdydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca
z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.