Adres: ul. Plac Uniwersytecki 3 96-130 Głuchów 

Dla ucznia

   

 

Wybór szkoły średniej przez uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum często podyktowany jest wieloma stereotypami. Mówi się, że to liceum jest szkołą, która zapewni wspaniały rozwój. Istnieją też przekonania, że tylko szkoła w mieście stwarza najlepsze możliwości rozwoju i daje największe szanse na rynku pracy. My, uczniowie ZSP w Głuchowie, odrzuciliśmy te przekonania. Nie poszliśmy za utartymi opiniami.  Kierowaliśmy się tym, że wszyscy uczniowie i absolwenci tego Technikum mają o nim wyłącznie dobre zdanie.

Dlaczego więc warto było pójść pod prąd obiegowych opinii tej części kolegów, którzy nie znają Naszej Szkoły z bliska?

Wyróżnia nas kameralny klimat. Wszyscy bardzo dobrze się znamy, nikt nie jest anonimowy. Każdy ma szansę zostać zauważonym przez nauczycieli, którzy pomagają nam rozwinąć swoje talenty, często nieodkryte przez nas samych. Dużym atutem naszej Szkoły jest to, że łączy tradycje z nowoczesnością. Wiele elementów wystroju przypomina o naszych korzeniach. Co roku organizujemy liczne przedsięwzięcia, które przybliżają kulturę regionu. Utrzymujemy przyjazne relacje z lokalną społecznością. Z drugiej strony uczymy się  w salach lekcyjnych na miarę XXI wieku. Dzięki wyposażeniu ich w sprzęt multimedialny uczestniczymy w fascynujących zajęciach, często wzbogacanych o ciekawe filmy i prezentacje. Nowocześnie urządzona pracownia technologiczna daje możliwość doskonalenia zdolności kulinarnych. Wiele lekcji prowadzonych jest w plenerze, natomiast zajęcia praktyczne odbywają się nie tylko w pracowniach szkolnych, ale także w wiodących gospodarstwach rolnych i u pracodawców

Ogromne możliwości rozwoju stwarza przed nami  uczestnictwo w  wyjazdach branżowych: targach, pokazach, wycieczkach. Często obsługujemy imprezy, doskonaląc umiejętności kelnerskie. Opiekujemy się niewielkim polem doświadczalnym. Biorąc udział w zajęciach dodatkowych oraz licznych konkursach pielęgnujemy swoje talenty i pasje. Inspiracją do ciągłego podnoszenia swoich kwalifikacji są dla nas spotkania z ciekawymi ludźmi i warsztaty prowadzone nie tylko przez nauczycieli. Wszystkie te działania  dobrze przygotowują nas do zawodu i uczą jak spełniać oczekiwania przyszłych pracodawców.

Tak więc dlaczego ta szkoła? Odpowiedź na to pytanie żadnemu z naszych uczniów nie sprawi kłopotu. Każdy dzień spędzony tutaj to nowa przygoda: fascynujące lekcje, mnóstwo  możliwości pielęgnowania swoich pasji, miła atmosfera, otwarci nauczyciele i przyjaźni uczniowie. Takie połączenie tworzy środowisko, w którym możemy odnosić sukcesy.

 

Uczniowie i uczennice ZSP w Głuchowie.