Adres: ul. Plac Uniwersytecki 3 96-130 Głuchów 

Historia

 

A tak to się zaczęło ...

·           1965 r. – Zasadnicza Szkoła Rolnicza w Głuchowie,

·           1987 r. – Technikum Rolnicze Zaoczne,

·           1992 r. –  Wieczorowe Technikum Rolnicze.

 

Obydwie szkoły były filią Zespołu Szkół Rolniczych w Rawie Mazowieckiej.

·           1 stycznia 1992 roku szkoła stała się prężnie rozwijającą się, samodzielną jednostką.

·           1992 r.  – Oddział Wojewódzki Towarzystwa Uniwersytetów Ludowych (TUL), który jest           placówką oświatową kształconą na bazie różnorodnych kursów.

·           1996 r.  – Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego.