Adres: ul. Plac Uniwersytecki 3 96-130 Głuchów 

 

 

Kształcenie praktyczne

 

ROZWIJAMY NASZE ZAWODOWE PASJE...

Wszyscy chętni przyszli technicy żywienia i usług gastronomicznych oraz technicy rolnicy mogą rozwijać swoje zawodowe pasje poprzez udział w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych. Są to m.in. konkursy, wyjazdy, przygotowanie i obsługa imprez. 

Działania podjęte w roku szkolnym 2019/2020

 • Praktyczna nauka zawodu produkcji rolniczej w 1aTR. 1października nasi uczniowie odwiedzili Rolniczy Zakład Doświadczalny w Żelaznej. Chłopcy zapoznali się z kierunkami hodowli prowadzonej pod okiem specjalistów z SGGW.
 • 3 października odbył się wyjazd klas rolniczych do Kietrza - największego gospodarstwa specjalizującego się w produkcji mlecznej w Polsce.
 • Próbny egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie z kwalifikacji RL.03 - 26 września zdawali uczniowie z klasy II
 • 5 października odbył się V Powiatowy Konkurs Bezpiecznej Orki, w którym wzięli udział nasi uczniowie i absolwenci. Obsługę techniczną konkursu stanowili uczniowie klas rolniczych, a o catering zadbali nasi technicy żywienia.

Działania podjęte w roku szkolnym 2018/2019

 
 • 26 kwietnia pożegnaliśmy klasę IV. Uroczysty poczęstunek przygotowali uczniowie klasy III i IIb.
 • 13 kwietnia obsługa wiosennej sesji TUL oraz prezentacja Szkoły Promującej Zdrowie
 • 12 kwietnia obsługa podczas szkolenia z Funduszu Promocji Mleka w Starostwie Powiatowym w Skierniewicach
 • 7 kwietnia przygotowaliśmy i obsłużyliśmy stoisko z wyrobami garmażeryjnymi podczas Dnia Sołtysa w Starostwie w Skierniewicach
 • 28 marca 2019 r. odbył się w ZSP w Kleszczowie Regionalny Kongres Zawodowy. W spotkaniu udział wzięli min. wiceminister MEN p. Marzena Machałek Sekretarz Stanu w MEN oraz władze Województwa, Kuratorium Oświaty w Łodzi, OKE w Łodzi. W kongresie uczestniczyła pani dyrektor Katarzyna Jochym i pani kierownik kształcenia praktycznego Dominika Bachmat.
 • 22 marca odwiedziliśmy naszą patronacką uczelnię Wyższą Szkołę Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi. Zwiedziliśmy Wydział Dietetyki i Kosmetologii oraz zapoznaliśmy się z ofertą studiów wyższych.
 • 22 marca już po raz kolejny młodzież technikum żywienia i usług gastronomicznych uczestniczyła w ogólnopolskich targach produktów żywnościowych i turystycznych ,,Na styku kultur 2019" w Łodzi.
 • 15 marca uczniowie z technikum rolniczego oraz mechanizacji rolnictwa i agrotroniki uczestniczyli w Agrotech Kielce 2019
 • 8 marca obsłużyliśmy Powiatowy dzień Kobiet w Starostwie Powiatowym w Skierniewicach
 • 6 marca dzięki uprzejmości i zaproszeniu firmy Rolbud Pędziwiatr uczniowie z klasy II TR i III TR mogli wziąć udział w pokazach Valtra Smart Tour, które odbyły się w Bednarach.
 • 1 lutego uczniowie klas technikum rolniczego i technikum mechanizacji rolnictwa i agrotroniki wzięli udział w III Centralnych Targach Rolniczych w Ptak Warsow Expo
 • 24 stycznia 2019 próbny egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych zdawali uczniowie klasy III.
 • 11 stycznia odbyło się spotkanie uczniów z klas TR i TMRiA dotyczące systemów i nieetycznych technologii "antybiotic freestyle" w hodowli. Szkolenie prowadzili przedstawiciele firmy Agrosystem.
 • 11 stycznia odbyła się XXIII Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Żywieniu i Żywności. Wśród uczestników etapu regionalnego znalazły się uczennice: Małgorzata Pięczek klasa III i Karolina Meszka z klasy II.
 • 11 listopada młodzież z klasy IIa technikum przygotowała i obsłużyła spotkanie noworoczne dla ZNP - emeryci i renciści.
 • 20 grudnia odbyła się w naszej szkole XXVII Środowiskowa Wigilia współorganizowana przez TUL. Spotkanie, w którym uczestniczyło 150 osób w całości przygotowali i obsłużyli uczniowie technikum kształcący się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych pod kierunkiem pań: Honoraty Staszewskiej, Marty Kwestarz, Moniki Cichockiej i pani Dyrektor Katarzyny Jochym. Obsługę koordynowała pani Edyta Machnicka
 • 7 grudnia odbyły się zajęcia z przedstawicielem Państwowej Inspekcji Pracy - z panem Jerzym Strączyńskim. Uczniowie klas 2b, 3 oraz 4 uczestniczyli w warsztatach a wszyscy uczniowie szkoły mieli możliwość wzięcia udziału w pogadance na temat praw pracownika i zatrudniania przez pracodawców.
 • 24-25 listopada młodzież uczestniczyła w kursie kelnerskim.
 • 22 listopada przygotowaliśmy i obsłużyliśmy bankiet z w Starostwie Powiatowym w Skierniewicach z okazji Dnia Pracownika Socjalnego.
 • 15 listopada uczestniczyliśmy w targach Mleko Expo 2018. Nasi uczniowie przygotowali poczęstunek dla zwiedzających targi, które odbyły się w PKiN w Warszawie.
 • 9 listopada wszystkie klasy przygotowały 100 potraw dla Niepodległej
 • 26 października panowie z klasy IV (TR) przystąpili do próbnego egzaminu teoretycznego potwierdzającego kwalifikację w zawodzie. Natomiast panowie z klasy III zmierzyli- się z próbnym egzaminem praktycznym.
 • 20 października odbył się IV Powiatowy Konkurs Bezpiecznej Orki, w którym między innymi wzięli udział uczniowie naszej szkoły

Działania podjęte w roku szkolnym 2017/2018

W ramach realizacji priorytetowego zagadnienia: ,,  Doradztwo zawodowe”.
 • Odbyło się spotkanie z przedstawicielem Urzędu Pracy
 • Odbyło się spotkanie z przedstawicielem KRUS
 • Młodzież uczestniczyła w targach pracy w Rawie Maz.
 • W ramach dodatkowych zajęć z przedmiotów zawodowych odbywały się spotkania z lokalnymi pracodawcami. (więcej w zakładce doradztwo zawodowe)
W roku szkolnym 2017/2018 uczniowie działający w SKOK przygotowali i obsłużyli następujące uroczystości:
 • 30 września – Konkurs bezpiecznej orki
 • 14 X Dzień Nauczyciela - przygotowanie i obsługa w szkole.
 • 16 listopada – przygotowanie potraw na konkurs ,,Śniadanie mleczne” podczas targów Mleko Expo”
 • 21 listopada przygotowaliśmy i o obsłużyliśmy Dzień Pracownika Socjalnego w Starostwie
 • 21 XII – Wigilia TUL w naszej szkole (konkurs aranżacji stołów świątecznych)
 • 21 XII – Wigilia dla pracowników starostwa
 • 11 I  - Wigilia dla emerytów ZNP w Skierniewicach
 • 19 I odbyło się spotkanie podsumowujące realizację projektu  Erasmus – zagraniczne staże gwarancją dobrego zatrudnienia”. Przygotowaliśmy ciasta i bufet sałatkowy.
 • 18 marca 2018 – przygotowaliśmy i o obsłużyliśmy Dzień Sołtysa  w Starostwie w Skierniewicach.marca 2018 – targi dla gimnazjalistów w Skierniewicach – przygotowanie stoiska i poczęstunku.
 • 20 marca 2018 - targi dla gimnazjalistów w Rawie Mazowieckiej – przygotowanie stoiska i poczęstunku.
 • 27 marca – dzień otwarty w naszej szkole.
 • 19 maja – przygotowanie obiadu dla gości z Armenii
 • 23 maja – przygotowanie bankietu z okazji wizyty ambasadora Armenii.
 • 26 maja – przygotowanie potraw kuchni polskiej na dzień Rodziny w Strobowie
 Wycieczki szkolne rok szkolny 2017/2018  Integrowano zespoły klasowe poprzez podejmowane wspólnie akcje, udział w uroczystościach szkolnych, wyjazdy szkolne. Odbyły się następujące wyjazdy:
 • 09.2017 –wyjazd na Demo Tour pokaz Valtra
 • 10 – 29.10.2017 – wyjazd do Grecji na staż
 • 11.2017 wyjazd do zakładu przetwórstwa mięsnego i biogazowni w Bukowcu Opoczyńskim
 • 11.2017 – wyjazd do kina w Rawie Mazowieckiej na film ,,Dzik”
 • 11.2017 – wyjazdy na targi Expo Mleko do Warszawy
 • 12 2017 - wyjazd na targi rolnicze w Nadarzynie
 • 02.2017 –Międzynarodowe Targi Ferma Bydła, świń i drobiu  w Łodzi
 • 02.2018 – wyjazd do tuczarni w Byczkach
 • 02.2018 – wyjazd na Dni Maturzysty do PWSZ w Skierniewicach
 • 03.2018 – wyjazd na targi do Łodzi ,,Na styku kultur”
 • 03.2018 – wyjazd na targi AgroTech Kielce
 • 05.2018 – wyjazd do farmy bydła Sano Agro w Lubiniu
 • 05.2018 – wyjazdy na targi Gastro Show do Nadarzyna
 • 06. 2018 – wyjazd do Rawy Mazowieckiej na targi pracy
 Projekty unijne: Realizowano i kontynuowano następujące projekty:
 1. Program Erasmus ,,Zagraniczne staże gwarancją dobrego zatrudnienia” – 32 uczniów odbyło staże zawodowe w Grecji – 16 uczniów kształcących się w zawodzie technik rolnik i 16 w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych.
 2. Realizowano zadania w ramach projektu: Uczeń – pracownik – przedsiębiorca. Ścieżka do sukcesu osobistego i zawodowego.
Uczniowie mieli możliwość doskonalić swoje umiejętności zawodowe dzięki różnorodnym kursom i szkoleniom zawodowym oraz poprzez odbywane staże. Dla uczniów kształcących się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych odbyły się:
 • Kurs baristów,
 • Kurs kelnerski,
 • Kurs barmański,
 • Kurs carvingu,
 • Staże zawodowe w firmie cateringowej ,,W pół drogi”, w Arkadzie i w hotelu Tatar
Uczniowie kształcący się w zawodzie technik rolnik ukończyli następujące kursy:
 • Kurs obsługi wózków widłowych,
 • Kurs kombajnistów,
 • Kurs stosowania środków ochrony roślin,
 • Kurs obsługi pilarek spalinowych,
 • Kurs inseminacyjny
 • Staże zawodowe w gospodarstwach rolnych.

Działania podjęte w roku szkolnym 2016/2017

Zrealizowano i zdobyto certyfikaty następujących programów konkursowych:
 1. Szkoła zawodowych perspektyw.
Realizowano i kontynuowano następujące programy:
 1. Program ,,Udany start na rynku pracy”
 2. Szkoła promująca zdrowie, których koordynatorem była Magdalena Nester-Zielińska, w zastępstwie Przemysław Wrzodak.
W ramach realizacji zagadnienia: ,,Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych poprzez angażowanie pracodawców w proces dostosowania kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.”:
 • Realizowano projekt: Uczeń – pracownik – przedsiębiorca. Ścieżka do sukcesu osobistego i zawodowego.
 • 22 XI odbyła się IV debata z cyklu ,,Porozmawiajmy o przyszłości – Niepełnosprawni na rynku pracy”, na której prelekcje wygłosili zaproszeni goście, przedstawiciele rynku pracy: pan Jacek Januszkiewicz z Centrum Aktywizacji Zawodowej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Skierniewicach, pan Marcin Stanecki, przedstawiciel Państwowej Inspekcji Pracy w Skierniewicach, pani Marta Markun – specjalista do spraw komunikacji i edukacji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, pan Andrzej Pawłowski właściciel spółki Andex Pawłowscy, pani Urszula Bilska z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej;
 • Pracownicy Państwowej Inspekcji Pracy panowie Marcin Stanecki oraz Mirosław Belta przeprowadzili 25 października 2016 r. zajęcia na temat praw i obowiązków pracodawców i pracowników
 • W ramach dodatkowych zajęć z przedmiotów zawodowych odbywały się spotkania z lokalnymi pracodawcami.
 • Odbyło się spotkanie z Grzegorzem Parczewskim mistrzem kulinarnym;
 • Uczniowie uczestniczyli w wyjazdach zawodowych wg sprawozdania Zespołu Przedmiotów Zawodowych
 • 02.2017 Jak pozyskiwać fundusze europejskie? - pod takim hasłem odbyło się spotkanie klas czwartych z przedstawicielem Punktu Informacyjnego FE z panem Michałem Rutkowski
 • W ramach programu „Udany start na rynku pracy” 6 czerwca 2017 zajęcia w klasie III poprowadziła pani Agnieszka Machaj z Powiatowego Urzędu Pracy w Skierniewicach. Omówiła formy pomocy, jaką może uzyskać młody człowieka startujący na rynku pracy.
Odbyły się następujące wyjazdy:
 • 09.2016 –wyjazd na Dni kukurydzy i ziemniaka do Mieczewa
 • 09.2016 – wyjazd do kina W Rawie Mazowieckiej na film pt.: Smoleńsk
 • 10.2016 – wyjazd na targi do Łodzi ,,Natura Food”
 • 09.2016 – wyjazd do kina W Rawie Mazowieckiej na film pt.: Wołyń
 • 10.2016 – wyjazdy na targi Gastro Show do Warszawy
 • 11.2016 – wyjazd na targi rolnicze w Nadarzynie
 • 01.2017 – wyjazd do Teatru powszechnego w Łodzi
 • 01.2017 – targi Ferma 2017 do Łodzi
 • 03.2017 – wyjazd na Dni Maturzysty do PWSZ w Skierniewicach
 • 03.2017 – targi ,,Na styku kultur” do Łodzi
 • 03.2017 – targi AgroTech Kielce
 • 05.2017 – wyjazd do EC1 i Eksperymentatorium w Łodzi
 • 05.2017 – wyjazd na Dni SGGW do Warszawy
 • 05.2017 – wyjazd na Dni Rzepaku do Sulejowa
 • 06.2017 – wyjazd na targi Warsow Food Expo do Warszawy
 • 06.2017 – Wyjazd do Wyższej szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • 06.2017 – wyjazd na Dni Pola do Strzelec
 • 06.2017 – wyjazd do Centrum Nauki Kopernik
 • 6 lipca do Elektrowni Jądrowej w Świerku
Projekty unijne: Realizowano zadania w ramach projektu: Uczeń – pracownik – przedsiębiorca. Ścieżka do sukcesu osobistego i zawodowego. Doposażono pracownię technologiczną w nowe stoły technologiczne, a uczniowie mieli możliwość doskonalić swoje umiejętności zawodowe dzięki różnorodnym kursom i szkoleniom zawodowym oraz poprzez odbywane staże. Dla uczniów kształcących się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych odbyły się:
 • Kurs baristów,
 • Kurs kelnerski,
 • Kurs barmański,
 • Kurs carvingu,
 • Staże zawodowe w Ossie I grupa, (grupa II – w sierpniu)
Nasza szkoła wzbogaciła się również o nowy ciągnik rolniczy, a uczniowie kształcący się w zawodzie technik rolnik ukończyli następujące kursy:
 • Kurs obsługi wózków widłowych,
 • Kurs kombajnistów,
 • Kurs stosowania środków ochrony roślin,
 • Kurs obsługi pilarek spalinowych,
 • Kurs inseminacyjny
 • Staże zawodowe
Projekt ,, Rozwój kompetencji kluczowych uczniów Technikum w Głuchowie kluczem do sukcesu w obszarze edukacji i na rynku pracy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020: Uczniowie uczestniczyli w zajęciach:
 • Efektywne uczenie się,
 • Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z geografii,
 • Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z chemii,
 • Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z biologii,
 • Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z fizyki,
 • Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki,
 • Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego
 • Warsztaty ,,Cyfrowy świat”
 • Warsztaty ,,Ja w społeczeństwie”
Szkoła wzbogaciła się o nowy sprzęt (laptopy, tablety) oraz doposażono pracownie przedmiotowe.

 

Działania podjęte w roku szkolnym 2014/2015

Wycieczki i wyjścia zawodowe:

 • 8 września 2014 – wyjazd do Lipiec Reymontowskich – zwiedzanie cukierni w Lipcach Reymontowskich – zapoznanie z linią technologiczną i asortymentem wyrobów

Obsługa SKOK

 • 26 września - II Głuchowskie Spotkanie Popularno – Naukowe 2014: „Zboża – uprawa, odmiany, ochrona, walory kulinarne”  - obsługa przygotowanych stołów, wystawa kasz i makaronów, udział w konkursie zawodowym na sałatkę makaronową. Każda klasa przygotowywała również po 2 sałatki – z makaronu i kasz.
 • 14 X konferencja ,,Poznaj dobrą żywność” – przygotowanie i obsługa stoisk.
 • W listopadzie uczniowie TŻ doskonalili swoje umiejetności w obsłudze warsztatów w ramach projektu ,,Z tradycją w nowoczesność”. Było to aż 7 spotkań w okresie 14 – 24 listopada.
 • 3 grudnia – Dzień Kształcenia Zawodowego – każda klasa TŻ prezentowała swoje zawodowe umiejętności – klasa I – obsługiwała stół kawowy, klasa II – upiekła ciasteczka     na spotkanie i obsługiwała stół z ciastami, klasa III – stół z kapustą, żurkiem i smalcem, klasa IV – pokaz umiejętności carvingu.

W grudniu przygotowaliśmy i obsłużyliśmy 3 duże spotkania wigilijne:

 • 16 XII – Wigilia TUL w naszej szkole, (konkurs aranżacji stołów świątecznych)
 • 16 XII – Spotkanie Rady Powiatu
 • 19 XII – Wigilia dla pracowników starostwa
 • 19 XII – Wigilie klasowe 
 • 30 XII odbyło się spotkanie podsumowujące realizację projektu ,,Z tradycją w nowoczesność”. Przygotowaliśmy ciasta i bufet sałatkowy.
 • 21-23 stycznia przygotowaliśmy lekcje otwarte dla gimnazjalistów, podczas których wspólnie piekliśmy ciasteczka, robiliśmy kanapki i sałatkę. Uczyliśmy ich również formować serwetki.
 • 11-13 lutego odbyły się warsztaty kulinarne sporządzania tradycyjnych potraw regionalnych.
 • 14 lutego obsłużyliśmy II Powiatowy Festiwal Piosenki Ludowej – Głuchowskie Wesele.
 • 7 marca 2015 – obsłużyliśmy Powiatowy Dzień Kobiet w Starostwie w Skierniewicach
 • 8 marca – Dni Otwarte w naszej szkole – pokaz aranżacji stołów wielkanocnych, pieczenie w kombiwarze, dekoracyjne ciasteczka – przygotowanie i obsługa stoisk
 • 10 marca 2015 – obsługiwaliśmy Dzień Kobiet dla seniorów ZNP w Rawie Mazowieckiej
 • 10 marca 2015 – przygotowaliśmy i o obsłużyliśmy Dzień Sołtysa  w Starostwie w Skierniewicach
 • 12 marca 2015 – targi dla gimnazjalistów w Skierniewicach – stoisko i poczęstunek
 • 14 marca 2015 – przygotowaliśmy stoisko z wyszukanymi przekąskami podczas spotkania dla kobiet przedsiębiorczych w  Starostwie w Skierniewicach.

TR

 • 19.09.2014 wycieczka przedmiotowa:  Agro Show Bednary
 • 19.09.2014 Finał konkursu Młody mechanik na medal
 • 21.10.2014 Olimpiada Wiedzy Rolniczej Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach
 • 20.02.2015 r.  XV Międzynarodowe Targi Ferm Bydła Hala EXPO w Łódź
 • 20.02.2015 r.  XVIII Międzynarodowe Targi Świń i Drobiu MOSiR w Łodzi
 • 03.03.2015 wycieczka przedmiotowa: Sano Agrar  Institut 
 • Październik 2014WOJEWÓDZKI KONKURS WIEDZY O BEZPIECZEŃSTWIE PRACY W ROLNICTWIE, organizator:ODR Bratoszewice. KRUS 
 • 04.03.2015 KONKURSU WIEDZYY O ERGONOMII I BEZPIECZEŃSTWIE PRACY W ROLNICTWIE, organizatorSGGW i Agromechanika