Adres: ul. Plac Uniwersytecki 3 96-130 Głuchów 

Aktywna szkoła

 

28 listopada

 

Bezpieczeństwa w sporcie oraz budowanie własnego systemu wartości poprzez osiągnięcia sportowe.

 

28 listopada z młodzieżą naszej szkoły spotkali się przedstawiciele:

 
  • Gminnego Klubu Sportowego w Głuchowie – prezes pan Marian Belta,
  • Regionalny przedstawiciel sportu – pan Piotr Milczarek – sędzia piłkarski,
  • Przedstawiciel organizacji społecznej promującej zdrowy tryb życia – prezes Towarzystwa Uniwersytetów Ludowych w Głuchowie pani Dorota Skorzycka.
 

Pan Marian Belta – Prezes GKS Głuchów interesująco przedstawił zakres działalności, historię i sukcesy klubu, zapoznał uczniów z bieżącymi sprawami i trudnościami dotyczącymi ich działalności. Zwrócił się z apelem skierowanym do naszych uczniów, aby zasilili szeregi klubu. Zachęcał chłopców, aby zainteresowali się piłką nożną. Pan Prezes zwrócił uwagę, że nawet poprzez drobne sukcesy sportowe można budować swój pozytywny wizerunek i kształtować system wartości. Spotkanie zainteresowało również dziewczęta, które na lekcjach wychowania fizycznego z powodzeniem uprawiają piłkę halową i odnoszą w niej sukcesy. Obecnie na terenie Gminy Głuchów nie ma drużyny kobiecej, jednak klub jest otwarty na propozycje.

 

Kolejnym gościem był pan Piotr Milczarek – sędzia piłkarski III Ligi i jednocześnie nauczyciel matematyki w naszej Szkole. Uczniowie z zainteresowaniem przyjrzeli się nowemu obliczu znanego nauczyciela. Pan Milczarek to prawdziwy pasjonat piłki nożnej, swoją prelekcją ogromnie zainteresował uczniów. Interesująco opowiadał o swojej karierze sędziowskiej. Przedstawił swoje największe sukcesy oraz relacje z ważnych meczów, które sędziował. Zwrócił szczególną uwagę na zasadę fair – play w sporcie oraz na blaski i cienie sędziowania. Okazało się, że jest to bardzo trudny zawód wymagający wielu ważnych umiejętności i predyspozycji. Budowanie pozytywnego wizerunku dla sędziego jest bardzo ważne, a poprzez osiągnięcia sportowe można realizować swoje pasje i budować świat pozytywnych wartości. Kolejnym ważnym tematem poruszonym przez pana Milczarka było bezpieczeństwo w sporcie. Uczniowie zapoznali się z zasadami bezpiecznej gry w piłkę nożną

i niebezpieczeństwami, na jakie narażeni są piłkarze. Ze szczególnym zainteresowaniem młodzież obejrzała przedstawiony ekwipunek sędziego – zawartość torby, którą pan Milczarek zabiera ze sobą na mecze, które sędziuje. Okazało się, że znana naszej młodzieży osoba w bardzo prosty i skuteczny sposób potrafi do niej dotrzeć. Prelekcja nauczyciela została nagrodzona gromkimi brawami, a surowe oblicze nauczyciela matematyki zostało złagodzone.

 

Jako trzecia wystąpiła pani Dorota Skorzycka – Prezes Towarzystwa Uniwersytetów Ludowych – lokalnej organizacji promującej zdrowy tryb życia. Efektem tego spotkania było zapoznanie młodzieży z zakresem i historią działalności TUL w Głuchowie. Pani Dorota Skorzycka przedstawiła ofertę TUL skierowaną do uczniów naszej szkoły. Zachęciła uczestników spotkania do włączania się w lokalną działalność Towarzystwa i uczestniczenie w podejmowanych przez TUL akcjach o charakterze edukacyjnym. Pani Prezes zwróciła uwagę na kształtowanie u młodzieży systemu tradycyjnych wartości oraz na promowanie zdrowego stylu życia poprzez uczestnictwo w młodzieżowych sesjach TUL.

 

Wszystkie zorganizowane spotkania spotkały się z dużym zainteresowaniem ze strony młodzieży i odniosły oczekiwany skutek – zachęciły młodzież do budowania własnego systemu wartości poprzez osiągnięcia sportowe, promowały zdrowy styl życia, a prelekcja sędziego piłkarskiego nawiązywała również do bezpieczeństwa w sporcie i zasad gry fair – play.

 

 

20 listopada

 

20 listopada w ramach programu ,,Aktywna szkoła – aktywny uczeń” odbyły się dwie prelekcje dla rodziców przygotowane przez wychowawców klas. Pierwszą wygłosiła pani Magdalena Nester-Zielińska na temat wpływu siedzącego trybu życia na zdrowie i kondycję dziecka. Licznie zebrani rodzice dowiedzieli się, jakie niebezpieczne następstwa dla rozwoju swoich dzieci pociąga za sobą brak aktywności fizycznej. Na szczęcie młodzież ucząca się w naszej szkole chętnie uczestniczy w zajęciach wychowania fizycznego i w zorganizowanych dodatkowych formach ruchu.

 

Drugą prelekcję na temat niedostosowania społecznego dziecka, izolacji w grupie, agresji i przemocy wygłosiła pani Katarzyna Jochym. W przedstawionej prezentacji zwrócono szczególną uwagę na sygnały świadczące o omawianych problemach dziecka oraz na formy i sposoby pomocy w sytuacjach kryzysowych. Pani Jochym podkreśliła znaczenie współpracy na płaszczyźnie dom – szkoła.

 

14 listopada

 

Czy zdrowo żyjemy?

 

Poznaliśmy już ,,Konsumenckie ABC”, które interesująco przedstawiła nam p. Edyta Machnicka w ramach ogólnoszkolnego konwersatorium. W tym tygodniu kontynuacja realizowanego zadania…

 

Uczniowie naszej szkoły pod kierunkiem pań Doroty Skorzyckiej i Dominiki Bachmat  przygotowali gazetkę ,,Czy zdrowo żyjemy?” oraz tematyczną wystawę książek. Na honorowym miejscu znalazła się oczywiście PIRAMIDA ŻYWIENIA, która łączy w sobie prawidłowe odżywianie i aktywność fizyczną – dwie najistotniejsze rzeczy w ZDROWYM ŻYCIU.

   

Dzień Ruchu w naszej szkole

 

14 listopada odbył się Szkolny Dzień Ruchu, czyli testy sprawnościowe uczniów naszej szkoły. Zanim wyłoniliśmy najsprawniejszego ucznia pani Magdalena Nester-Zielińska przeprowadziła we wszystkich klasach test z Indeksu Sprawności Zuchory oraz specjalne testy autorskie. Na tej podstawie z każdej klasy wyłoniono pięciu najsprawniejszych przedstawicieli, którzy uczestniczyli we wspólnych zmaganiach przy asyście całej szkoły. Wszyscy uczniowie wspaniale zaprezentowali się. Klasy gorąco dopingowały swoich przedstawicieli. Zmagania były bardzo wyrównane, a rozbieżności między kolejnymi wynikami niewielkie. Najsprawniejszym uczniem naszej szkoły został Marcin Rosa – uczeń klasy III. Gratulujemy zwycięzcy oraz wszystkim uczniom uczestniczącym w zadaniu. Dziękujemy pani Magdalenie Nester-Zielińskiej za wspaniałe przygotowanie zawodów oraz rozbudzanie i podtrzymywanie w nas portowego ducha!

   

Test wiedzy

 

W poprzednim tygodniu p. Maria Marcinkiewicz przeprowadziła we wszystkich klasach Test wiedzy z doboru i kaloryczności produktów – w ramach zadania: Zdrowie na talerzu w zgodzie z piramidą żywienia.

 

Najlepsi uczniowie naszej szkoły, którzy uzyskali najwyższe wyniki:

 

Klasa I

 

    Magdalena Nowak – 18 punktów

    Michał Jochym -18 punktów

     Justyna Nowakowska - 18 punktów

 

Klasa II

 

    Agata Czapnik - 20 punktów

    Patrycja Fastyn - 20 punktów

    Piotr Koczywąs - 20 punktów

 

Klasa III

 

    Sylwia Skibińska - 20 punktów

     Marcin Rosa - 20 punktów

     Dawid Siejkowski - 20 punktów

 

Klasa IV

 

    Kamila Walczewska -20 punktów

    Anna Mazuchowska - 20 punktów

    Dominika Madej - 20 punktów

 

 

Zwycięzcom gratulujemy wiedzy!