Adres: ul. Plac Uniwersytecki 3 96-130 Głuchów 

Biblioteka

 

Informujemy, że nasza szkoła w okresie od 29 października 2015 do 21 marca 2016 wykonywała zadania przewidziane regulaminem konkursu Biblioteka – szkolne centrum kultury w sposób następujący:

 

Zadanie 1.

 

Przeprowadzenie przez bibliotekarzy szkolnego konkursu plastycznego, na ilustrację okładki do wybranej książki. Ocena na podstawie sprawozdania oraz prac plastycznych przesłanych do jury konkursu.

 

Wykonanie:

 

Liczba uczestników 13

 

Wnioski, ocena zadania, uwagi

 

Zrealizowaliśmy pierwsze zadanie w ramach konkursu, które polegało na wykonaniu przez uczniów ilustracji okładki do wybranej książki. W realizację zadania konkursowego włączyli się uczniowie wszystkich klas naszej szkoły. Do konkursu zgłoszono 13 prac plastycznych. Jury w składzie: Honorata Chojnacka - Dyrektor Szkoły, Bożena Kaczmarczyk – nauczyciel bibliotekarz, Katarzyna Jochym – organizator szkolnego konkursu – wyłoniło zwycięzców:

 

I miejsce – Justyna Nowakowska klasa II za projekt okładki ,,Spotkanie nad morzem”

 

II miejsce Magdalena Nowak klasa II za projekt okładki ,,Makbet”

 

III miejsce Paweł Włodarek klasa III za projekt okładki ,,Władca Pierścieni”

 

Zadanie okazało się bardzo interesujące dla uczniów. Wykonano wiele ciekawych prac różną techniką, w tym przy zastosowaniu grafiki komputerowej. Wykonanie zadania oceniamy bardzo dobrze.

 

Zadanie 2.

 

Zorganizowanie konkursu dla uczniów, na napisanie recenzji ulubionej książki. Ocena na podstawie sprawozdania oraz wyników konkursu i wybranych recenzji przesłanych do jury konkursu.

 

Wykonanie:

 

Liczba uczestników: 7

 

Wnioski, ocena zadania, uwagi

 

W dniach od 15 grudnia 2015r. do 29 stycznia 2016r. odbył się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Głuchowie konkurs pn.: „Moja przyjaźń z książką”. - na napisanie recenzji ulubionej książki. Głównym celem konkursu było zachęcanie uczniów do czytania oraz wyrażania opinii na temat przeczytanej książki.

 

W konkursie mógł wziąć udział każdy uczeń naszej szkoły, który do 29 stycznia 2016r. złożył pracę spełniającą warunki regulaminu konkursu. W terminie tym wpłynęło siedem recenzji: 4 z klasy IV, 1 z III , 1 z II i 1z I. Jury w składzie pani Bożena Kaczmarczyk, pani Dorota Skorzycka, pani Justyna Kacprzyk wytypowało następujących laureatów:

 

I miejsce: Michał Majcher za recenzję książki „Stado” Williama Whartona

 

II miejsce: Justyna Nowakowska za recenzję książki „Spotkanie nad morzem” Jadwigi Korczakowskiej

 

III miejsce:  Paulina Krakowiak za recenzję książki „Oskar i pani Róża” Erica-Emmanuela Schmitta

 

W naszej ocenie było to jedno z trudniejszych zadań konkursowych, jednak wyzwanie podjęli przedstawiciele każdej klasy. Napisane recenzje były ciekawe i dotyczyły różnorodnej literatury.

 

Zadanie 3.

 

Zorganizowanie konkursu czytelniczego ze znajomości treści poleconych książek, z dostosowaniem do grup wiekowych. Pozycje książkowe wybierają wspólnie bibliotekarze i uczniowie. Ocena na podstawie sprawozdania oraz wyników konkursu przesłanych do jury konkursu.

 

Wykonanie:

 

Liczba uczestników: wszyscy uczniowie szkoły: 107

 

Wnioski, ocena zadania, uwagi

 

7 marca 2016 zorganizowano w naszej szkole międzyklasowy konkurs czytelniczy. Wcześniej uczniowie wszystkich klas zgłaszali swoje propozycje lektur. Ostatecznie Samorząd Szkolny wspólnie z nauczycielem bibliotekarzem – Panią Bożeną Kaczmarczyk wytypowali do konkursu następujące pozycje:

 

$11.     ,,Pan Tadeusz” Adam Mickiewicz

 

$12.     ,,Oskar i Pani Róża”  Éric-Emmanuel Schmitt

 

$13.     ,,Mały Książe” Antoine  de Saint-Exupery

 

Na podstawie wybranych lektur ułożono test znajomości ich treści. W konkursie uczestniczyli wszyscy uczniowie szkoły, którzy startowali jako zespoły klasowe. Ostatecznie najlepszą znajomością wybranych pozycji wykazała się klasa II. Na drugim miejscu uplasowała się klasa I, później odpowiednio klasy III i IV.

 

Konkurs okazał się ciekawym doświadczeniem dla uczniów i był okazją do integracji zespołów klasowych.

 

Zadanie 4.

 

Porównanie wybranej lektury szkolnej i jej adaptacji filmowej/teatralnej. Ocena na podstawie sprawozdania oraz prac pisemnych uczniów przesłanych do jury konkursu.

 

Wykonanie:

 

Wnioski, ocena zadania, uwagi

 

29 stycznia 2016 roku został rozstrzygnięty szkolny konkurs zatytułowany: „Lektura szkolna

 

w kadrze”. Na konkurs wpłynęło 7 prac. Bożena Kaczmarczyk i Justyna Kacprzyk – polonistki

 

z naszej szkoły postanowiły wyróżnić prace dwóch uczennic z klasy II Technikum - Justyny Nowakowskiej i Klaudii Perki.

 

Uczestnicy wykazali się rzetelną znajomością wybranych dzieł literackich i filmowych, a ich prace były bardzo interesujące.

 

Zadanie 5.

 

Pogadanka na temat: „Uczeń jako odbiorca kultury (książka, film, teatr, muzyka…)”. Ocena na podstawie sprawozdania oraz prac plastycznych/pisemnych przesłanych do jury konkursu.

 

Wykonanie:

 

Szczegółowy opis zadania i jego realizacji, liczba uczestników, efekty.

 

Liczba uczestników: wszyscy uczniowie - 100

 

21 marca cała społeczność szkolna uczestniczyła w nietypowej lekcji wiedzy o kulturze. Pani Dyrektor Honorata Chojnacka przeprowadziła pogadankę nt. ,,Uczeń, jako odbiorca kultury”. Młodzież trafnie rozpoznała różnorodne dzieła twórczości człowieka na przestrzeni dziejów: obrazy znanych twórców, rzeźby, fragmenty wybranych lektur czy utworów muzycznych. Nie było problemów z rozpoznaniem współczesnych utworów, zwłaszcza przykładów kultury masowej. Trudniej było zidentyfikować dawnych twórców z minionych epok. Wnioski wysunęli uczniowie: to człowiek tworzy kulturę i jest jej odbiorcą, ale może odbierać ją zarówno w sposób aktywny, jak i pasywny. We współczesnym świecie mamy bardzo łatwy dostęp do różnych dzieł kulturalnych, ale czy zawsze jest to nasz świadomy wybór?

 

Na koniec, jako podsumowanie lekcji odtworzyliśmy sytuację we współczesnym kinie. Był popcorn, cola i seans filmowy…, ale czy dało się go oglądać wśród rozmów i szelestu papierków? rzeprowadzona pogadanka była dla nas wszystkich pouczającą lekcją, jak należy odbierać kulturę.

 

Zadanie konkursowe potraktowaliśmy w sposób niekonwencjonalny. Uczniowie brali czynny udział w pogadance, a trafne wnioski i sugestie wysuwali na bieżąco.

 

Zadanie 6.

 

Zorganizowanie konkursu literacko-plastycznego na napisanie opowiadania i opatrzenia go ilustracjami. Ocena na podstawie sprawozdania oraz wyników konkursu i opowiadań przesłanych do jury konkursu.

 

Wykonanie:

 

Liczba uczestników 7

 

Wnioski, ocena zadania, uwagi

 

Konkurs literacko – plastyczny okazał się poważnym wyzwaniem, z którym zmierzyło się siedmioro uczniów naszej szkoły. Ostatecznie do konkursu zgłoszono 6 prac. Młodzież w swoich opowiadaniach poruszała sprawy im najbliższe. Pojawiły się takie tytuły, jak:

 

    ,,Moja pierwsza miłość”

    ,,Cienie i blaski życia nastolatki”

    ,,Czy on kiedyś dorośnie”

    ,,Nie wiem czego chcę”

    ,,I co dalej”

    ,,Prawdziwa przyjaźń przetrwa wszystko… nawet śmierć”

 

Jury konkursowe po zapoznaniu się z lekturą przyznało tylko jedno wyróżnienie. Zwycięską pracę napisała uczennica klasy III Sabina Tomasik - ,,Prawdziwa przyjaźń przetrwa wszystko… nawet śmierć”, a ilustracje wykonał kolega z jej klasy – Krzysztof Krakowiak. Praca wyróżniła się odmienną poważną tematyką, poprawnością stylistyczną i trafnymi ilustracjami.

 

Zadanie 7:

 

„Moje zakończenie” – konkurs literacki na napisanie nowego, zaskakującego zakończenia wybranej książki/opowiadania. Ocena na podstawie sprawozdania, wyników konkursu oraz prac pisemnych uczniów przesłanych do jury konkursu.

 

Wykonanie:

 

Liczba uczestników 28

 

Wnioski, ocena zadania, uwagi

 

18 marca 2016 zorganizowano w naszej szkole konkurs literacki „ Moje zakończenie” na napisanie nowego, zaskakującego zakończenia książki lub opowiadania.

 

W konkursie wzięło udział 28 uczniów z klasy I. W ramach konkursu uczniowie pisali nowe zakończenia do różnych książek min.,, Ogniem i mieczem”; ,, Spotkanie nad morzem”; „ Chłopcy z placu broni”; ,, Król Edyp”; „ Stary człowiek i morze”; „ Oskar i Pani Róża.”

 

W konkursie nie przyznano zwycięskich miejsc, jury konkursu przyznało cztery wyróżnienia :

 

$11.     Agaty Bachury  zakończenie książki „ Wilczyca”

 

$12.     Weroniki Goździk  zakończenie  tragedii „ Romeo i Julia”

 

$13.     Bartłomieja Góraja  zakończenie  książki „ Robinson Crusoe”

 

$14.     Mateusza Kobusa  zakończenie  książki „ Oskar i Pani Róża”

 

Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem w klasie pierwszej. Uczniowie musieli wykazać się wyobraźnią, znajomością lektury i dużą kreatywnością.

 

Zadanie 8

 

Konkurs na ulubioną scenkę teatralną z wybranej lektury. Ocena na sprawozdania oraz prac plastycznych/zdjęć przesłanych do jury konkursu.

 

Liczba uczestników: wszyscy uczniowie szkoły: 107

 

Wnioski, ocena zadania, uwagi

 

12 lutego odbył się konkurs na ulubioną scenkę teatralną do wybranej lektury. W konkursie wzięli udział uczniowie wszystkich klas. Każda klasa wystawiła scenkę najbliższą ich sercu. I tak: klasa I zaprezentowała sceny z życia ,,Kubusia Puchatka”. Klasa II przedstawiła swoją interpretację zabójstwa króla Dunkana z ,,Makbeta” Wiliama Szekspira. Uczniowie klasy III zaprezentowali scenkę z ,,Dziadów” części III – Wielka Improwizacja. Klasa IV wykonała słynny pojedynek na miny

z ,,Ferdydurke” Gombrowicza.

 

Jury pozytywnie oceniło wszystkie przedstawienia, jednak zdecydowanie najlepiej zaprezentowała się klasa I, która z wielką starannością przygotowała kostiumy i rekwizyty do przedstawionej scenki. Za największy wkład i zaangażowanie w wykonanie powierzonego zadania jury postanowiło nagrodzić pierwszaków. II miejsce zajęła klasa IV ze słynnym pojedynkiem na miny. III miejsce przyznano ex aequo klasie II i III. Wszystkie klasy wykazały się pomysłowością i znajomością wybranych lektur, a udział w konkursie był wspaniałą okazją do międzyklasowej integracji i zabawy.

 

Przesłano do jury następujące materiały dokumentujące wykonanie zadań konkursowych:

 

Sprawozdania cząstkowe, zdjęcia wykonanych prac pisemnych i plastycznych, zdjęcia uczestników konkursu, zdjęcia zajęć szkolnych.

 

Wnioski, uwagi, oceny konkursu, jego programu i organizacji:

 

W naszej ocenie konkurs ,,Biblioteka – szkolne centrum kultury” był dla uczniów jednym z trudniejszych, ponieważ wymagał dużego zainteresowania i zaangażowania ze strony uczestników. Uczniowie musieli wykazać się nie tylko znajomością literatury, ale i dużą kreatywnością oraz umiejętnościami pisania rozmaitych form wypowiedzi pisemnej. Konkurs wart był uwagi ze względu na rozbudzanie zainteresowań literackich uczniów i podniesienie poziomu czytelnictwa w naszej szkole. Uważamy, ze cel konkursu został osiągnięty.