Adres: ul. Plac Uniwersytecki 3 96-130 Głuchów 

 

 

Projekt: Uczeń - pracownik - przedsiębiorca. Ścieżka do sukcesu osobistego i zawodowego - II Edycja"


  Zapytanie ofertowe nr 1/P/06/2019 dotyczące usługi zarządzania projektem współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn.: "Uczeń - pracownik - przedsiębiorca. Ścieżka do sukcesu osobistego i zawodowego - II Edycja" nr umowy: RPLD.11.03.01 -10 -0001/18-00
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączonym pliku pn.:
"Zapytanie ofertowe 1-P-06-2019 zarządzanie"
Termin składania ofert upływa 24 czerwca 2019 o godzinie 10.00.
 
                                    Aktualizacja: Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego nr 1/P/06/2019 dotyczącego usługi zarządzania projektem współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn.: "Uczeń - pracownik - przedsiębiorca. Ścieżka do sukcesu osobistego i zawodowego - II Edycja", nr umowy: RPLD.11.03.01 -10 -0001/18 -00. Komisja prowadząca postępowanie nr 1/P/06/2019 zdecydowała o udzieleniu zamówienia firmie Instytut Zarządzania i Rozwoju Przedsiębiorstw - Mikołaj Janic, 93-263 Łódź, ul. Kadłubka 11/19 lok. 21. Cena oferty: 150 000 zł

Projekty EFS

 

ZSP w Głuchowie realizuje obecnie dwa projekty współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego:

 

1. „Uczeń – pracownik – przedsiębiorca. Ścieżka do sukcesu osobistego i zawodowego.” 

2. "Rozwój kompetencji kluczowych uczniów Technikum w Głuchowie i Liceum w Bolimowie kluczem do sukcesu w obszarze edukacji i na rynku pracy.” 

 

Szczegółowe informacje o przebiegu projektów, galerie zdjęć, harmonogramy wsparcia są dostępne po kliknięciu w nazwę każdego z projektów. Zapraszamy także do bieżącego śledzenia aktualności na stronie głównej naszej szkoły.