Adres: ul. Plac Uniwersytecki 3 96-130 Głuchów 

 

Projekt „Rozwój kompetencji kluczowych uczniów Technikum w Głuchowie i Liceum w Bolimowie kluczem do sukcesu w obszarze edukacji i na rynku pracy.” 

Projekt Rozwój kompetencji kluczowych to projekt, który realizowany był w naszej szkole w roku szkolnym 2016/2017 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Uczestnikami projektu było 25 uczniów i 8 nauczycieli z naszej szkoły. Uczniowie uczestniczyli w zajęciach:
  • z języka angielskiego,
  • z matematyki
  • z biologii,
  • ,,Cyfrowy Świat" - zajęcia rozwijające kompetencje komunikacyjne i informatyczne,
  • ,,Ja w społeczeństwie" - zajęcia rozwijające kompetencje społeczne i obywatelskie,
  • ,,Uczeń przedsiębiorczy" - zajęcia z psychologiem.
  • „Efektywne uczenie się” – umiejętność uczenia się.
Wyjazdy edukacyjne w ramach projektu unijnego Maj 2017 r. 18 maja 2017 r. Planetarium w Łodzi Czerwiec 2017 6 czerwca 2017 r. Eksperymentatorium w Łodzi 23 czerwca 2017 r. Centrum Nauki Kopernik Lipiec 2017 6 lipca 2017 r. Centrum Badań Jądrowych w Świerku   W wyniku projektu szkoła wzbogaciła się o nowoczesny sprzęt IT - 24 laptopy i 24 tablety, tablicę multimedialną, wyposażenie pracowni biologiczno-chemicznej.