Adres: ul. Plac Uniwersytecki 3 96-130 Głuchów 

Projekt „Uczeń – pracownik – przedsiębiorca. Ścieżka do sukcesu osobistego i zawodowego.” 

Projekt Uczeń - pracownik - przedsiębiorca ....  (dofinansowanie 918 322,40 zł) Projekt realizowany był od IX 2016 do 31 VII 2018 Projekt objął cyklicznie dwie grupy uczniów w dwóch cyklach kształcenia:
 1. Od IX 2016 do 31 VIII 2017 – 48 uczniów w tym 24 kształcących się w zawodzie technik rolnik i 24 kształcących się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych
 2. Od IX 2017 do 31 VII 2018 – kolejnych 48 uczniów.
Docelowo z projektu skorzystało 96 uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Głuchowie. Wsparcie dla uczniów obejmowało: W roku szkolnym 2016/2017 Doposażono pracownię technologiczną w nowe stoły technologiczne, a uczniowie mieli możliwość doskonalić swoje umiejętności zawodowe dzięki różnorodnym kursom i szkoleniom zawodowym oraz poprzez odbywane staże. Dla uczniów kształcących się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych odbyły się:
 • Kurs baristów,
 • Kurs kelnerski,
 • Kurs barmański,
 • Kurs carvingu,
 • Staże zawodowe w Ossie
Wyjazdy w ramach projektów:
 • 17.03.2017 Targi ,,Na styku kultur” w Łodzi,
 • 2.06.2017 Targi ,,Warsow Food Expo” w Warszawie.
Nasza szkoła wzbogaciła się również o nowy ciągnik rolniczy, a uczniowie kształcący się w zawodzie technik rolnik ukończyli następujące kursy:
 • Kurs obsługi wózków widłowych,
 • Kurs kombajnistów,
 • Kurs stosowania środków ochrony roślin,
 • Kurs obsługi pilarek spalinowych,
 • Kurs inseminacyjny
 • Staże zawodowe w gospodarstwach indywidualnych.
Wyjazdy w ramach projektów:
 • 30.05.2017 – wyjazd na Dni Rzepaku do Sulejowa
 • 22.06.2017 – wyjazd na Dni Pola do Strzelec
W roku szkolnym 2017/2018 Uczniowie mieli możliwość doskonalić swoje umiejętności zawodowe dzięki różnorodnym kursom i szkoleniom zawodowym oraz poprzez odbywane staże. Dla uczniów kształcących się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych odbyły się:
 • Kurs baristów,
 • Kurs kelnerski,
 • Kurs barmański,
 • Kurs carvingu,
 • Staże zawodowe w firmie cateringowej ,,W pół drogi”, w Arkadzie i w hotelu Tatar
Uczniowie kształcący się w zawodzie technik rolnik ukończyli następujące kursy:
 • Kurs obsługi wózków widłowych,
 • Kurs kombajnistów,
 • Kurs stosowania środków ochrony roślin,
 • Kurs obsługi pilarek spalinowych,
 • Kurs inseminacyjny
 • Staże zawodowe w gospodarstwach rolnych.
Wyjazdy w ramach projektów:
 • 03.2018 – wyjazd na targi do Łodzi ,,Na styku kultur”
 • 29.05.2018 – wyjazd do farmy bydła Sano Agro w Lubiniu
 • 25.05.2018 – wyjazdy na targi Gastro Show do Nadarzyna
Wszyscy uczniowie w ramach projektu uczestniczyli w dodatkowych zajęciach z przygotowania zawodowego oraz w grupowych i indywidualnych zajęciach z psychologiem. Trzech nauczycieli w ramach projektu ukończyło studia podyplomowe z zakresu doradztwa zawodowego.