Adres: ul. Plac Uniwersytecki 3 96-130 Głuchów 

Szkoła zawodowych perspektyw

 

Dzień kształcenia zawodowego

W tym roku szkolnym przystąpiliśmy do Ogólnopolskiego Konkursu Szkoła Zawodowych Perspektyw. Zgodnie z harmonogramem realizujemy postawione nam zadania konkursowe. 3 grudnia 2014 roku zorganizowaliśmy Dzień Kształcenia Zawodowego, którego hasłem przewodnim była ,,Moja pierwsza wizyta u pracodawcy”. Na nasze spotkanie przybyli zaproszeni goście: pani Teresa Jędraszek Przewodnicząca Rady Powiatu Skierniewice, pan Mirosław Belina Starosta Skierniewicki, pan Tadeusz Grotkowski Wicestarosta Skierniewicki, pan Andrzej Supeł Członek Zarządu Powiatu, pani Mirosława Nowacka Dyrektor Kuratorium Oświaty w Łodzi Delegatura w Skierniewicach, pani Ewa Ulanowska Skarbnik Powiatu.

W spotkaniu wzięli udział specjaliści ds. doradztwa edukacyjno-zawodowego: pani Barbara Gogol Dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Skierniewicach, pani Emilia Safianowska - Psycholog Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Skierniewicach, pani Urszula Bilska Kierownik Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Skierniewicach, pan Ryszard Ogonowski Konsultant Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Skierniewicach, pan Jacek Januszkiewicz Kierownik Centrum Aktywizacji Zawodowej Powiatowego Urzędu Pracy w Skierniewicach, pani Agata Olszecka Pracownik Centrum Aktywizacji Zawodowej Powiatowego Urzędu Pracy w Skierniewicach oraz pan Marek Kosiński pracodawca, właściciel restauracji. Wszyscy specjaliści radzili nam: jak planować swoją przyszłość, jak wybór szkoły wpływa na nasze dalsze losy, dlaczego warto uczyć się języków obcych.

Pan Ryszard Ogonowski – doradca zawodowy – zaprezentował różne ścieżki rozwoju zawodowego. Uczęszczanie do technikum i przystępowanie do nowych egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe stwarza nam dodatkowe możliwości na drodze naszej kariery zawodowej.

Kalambury – jaki to zawód?

3 grudnia 2014 roku, wspólnie z zaproszonymi gimnazjalistami, bawiliśmy się w kalambury - ,,Jaki to zawód”. Zabawę przygotowały panie: Dominika Bachmat i Aleksandra Zduńczyk. Wylosowane zawody interesująco i trafnie prezentował uczeń klasy I – Tobiasz Kowalczyk. Gimnazjaliści za udział w zabawie otrzymali pamiątkowe dyplomy.

Wiersz poświęcony zawodom

Podczas Dnia Kształcenia Zawodowego Ewelina Pońska z klasy II i Patryk Pięcek z klasy III zaprezentowali wiersz poświęcony różnym zawodom, napisany pod kierunkiem p. Magdaleny Nester- Zielińskiej.

Słońce przez chmury rankiem się przebija,

Poeta swe karty w Głuchowie rozwija.

O naszej szkole wywód rozpoczyna

I o zawodach opowieść zaczyna.

Rolnik rano wstaje,

Krowom paszę daje.

Ładnie się ubiera,

Na swój ciągnik wsiada,

Kapelusz zakłada,

na pole wyjeżdża,

pług w ziemi zagnieżdża.

Najnowsze odmiany ziemniaków posadzi,

bo tak mu w Żelaznej pan dyrektor radzi.

Na innych polach pszenicę zasieje,

Oj nieźle się w jego gospodarstwie dzieje.

Doradca z ODR-u dobrze mu doradza,

I najnowsze maszyny z fabryki sprowadza.

Nasz technik rolnik spokojnie pracuje,

Bo polski żołnierz nad wszystkim panuje.

A kolega z klasy ma niemało kasy.

Restaurację prowadzi,

Świetnie sobie radzi.

Znakomity kucharz smaczne potrawy gotuje,

Które młody kelner gościom dziś serwuje.

Obok restauracji, której kolega szefuje,

dzielny policjant teren patroluje.

Niedaleko  jednostka OSP się znajduje,

Gdzie głuchowski strażak co dzień dyżuruje.

Gasi on pożary, pierwszą pomoc niesie

W domu, w szkole, na ulicy, w lesie.

Z trudnych sytuacji ludzi wciąż ratuje,

Największe przeszkody sprawnie pokonuje.

Gdy się razem spotykają,

piękne lata wspominają.

Gdy do Technikum w Głuchowie chodzili,

i wybranego zawodu chętnie się uczyli.

I ja tam byłem,

I dobrze się w tej szkole fachu nauczyłem.

I Was tam społeczność szkolna zaprasza,

Gdzie zawodowe nowinki często się ogłasza.

Poznajcie tajniki zawodu pięknego,

który przygotuje rolnika każdego,

który przygotuje kucharza, kelnera,

Zawodu, który wiele drzwi otwiera.

Gdy słońce ku zachodowi się chyli,

Koledzy na spotkanie znów się umówili.

Poetę tez zapraszają,

Bo w głuchowskiej szkole dobrze nauczają.

Zapomniane zawody

Uczestnicy spotkania zorganizowanego w ramach Dnia Kształcenia Zawodowego mieli możliwość obejrzenia wystawy poświęconej zapomnianym zawodom. Wystawę przygotowali uczniowie naszej szkoły pod kierunkiem pań: p. Małgorzaty Sobczyk, p. Magdaleny Nester-Zielińskiej i p. Doroty Skorzyckiej. Uwzględniono takie zawody jak: rymarz, bednarz, kowal, kołodziej. Mogliśmy podziwiać wiele eksponatów, tzn. zgromadzone elementy wyposażenia kuźni, stare kołowrotki, czy autentyczne papiery rzemieślnicze z początku naszego wieku. Wystawa cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród naszych uczniów i zaproszonych gości.

 

BADANIE PREDYSPOZYCJI ZAWOWYCH

 

W lutym 2015 roku nauczyciele przedmiotów zawodowych – p. Katarzyna Jochym i p. Edyta Machnicka pod okiem doradcy zawodowego p. Piotra Milczarka przeprowadzili badanie predyspozycji zawodowej uczniów. Do tego celu posłużono się dwoma narzędziami:

 

        Kwestionariuszem zainteresowań zawodowych (źródło:Facilitator’s Manual for the Job Finding Club, 1993)

 

         Kartą zainteresowań (autor: J. Woroniecka).