Adres: ul. Plac Uniwersytecki 3 96-130 Głuchów 

Wf z klasą

 

ZREALIZOWALIŚMY ZADANIE

„ RUCH NA PRZERWACH I INNYCH LEKCJACH”

W I semestrze roku szkolnego 2015/2016 uczniowie większością głosów podczas Sportowego Okrągłego Stołu wybrali zadanie do wyboru na I półrocze : Ruch na przerwach i innych lekcjach.

Samorząd zadecydował, ze krótkie zajęcia ruchowe, które poprowadzą uczniowie będą odbywały się na pierwszej godzinie lekcyjnej i na łączonych godzinach, kiedy uczniowie mają 3-4 godziny zajęć z jednym nauczycielem . Takie zajęcia odbyły się na matematyce, wiedzy o kulturze, przedmiotach zawodowych. To chwilowe skierowanie uwagi na inne zadania jest czynnym wypoczynkiem dla umysłu ucznia. Ćwiczenia przeciwdziałały : zmęczeniu, znużeniu fizycznemu i psychicznemu, wadom postawy.

W ramach ruchu na przerwach uczniowie zdecydowali, że na długiej przerwie 3 razy w tygodniu będzie rozgrywany turniej w piłkę nożną halową dla chętnych. W naszej szkole są 4 klasy. Do rozgrywek zgłosiło się 5 drużyn:

- Gang Plebania

- FC Ponalewce

- Al Stars

- Pędzące Imadła

- Bez Nazwy

Chłopcy bardzo chętnie przychodzili na salę i przez 15 minut  grali w piłkę. Opiekę nad uczniami sprawowała nauczycielka wf pani Magdalena Nester-Zielińska. Po kilku dniach okazało się, że na długiej przerwie większość uczniów przychodzi na salę i kibicuje swoim kolegom. Atmosfera była bardzo miła. Do sędziowania zgłosili się uczniowie z klasy III i IV, którzy doskonale poradzili sobie z zadaniem.